NCC Roads har invigt ett nytt asfaltsverk i Umeå som kan tillverka NCC:s gröna lågenergiasfalt. Den gröna asfalten alstrar 30 procent mindre koldioxid och har bättre hållbarhet än vanlig asfalt.
Publicerat 16 juni, 2011

Asfaltsverk öppnat i Umeå

NCC Roads har invigt ett nytt asfaltsverk i Umeå som kan tillverka NCC:s gröna lågenergiasfalt. Den gröna asfalten alstrar 30 procent mindre koldioxid och har bättre hållbarhet än vanlig asfalt.

NCC har hittills producerat asfalt i Kulla utanför Umeå, men nu stängs verket från 1970-talet till förmån för ett nytt vid Brännland. Det har 30 procent högre produktionskapacitet än asfaltsverket i Kulla och inte minst kan det tillverka miljöanpassad asfalt.

[ Annons ]

– Vår ambition är att det nya verket producerar 100 procent NCC Green Asphalt tills 2013. Nu har vi en inkörningsperiod, men eftersom flera av de verk som redan tillverkar NCC:s gröna asfalt ligger i norra Sverige så sprider sig kunskapen om vår miljövänligare metod, säger Robert Lindgren, avdelningschef för NCC Roads i Norrland.

Hittills har tolv av NCC:s asfaltverk kunnat tillverka NCC Green Asphalt. Nyligen anpassades även produktionen i Kärraverket i Göteborg till den gröna asfalten och nu är det Umeås tur. Det närmaste året ska ytterligare sju verk att anpassas till metoden.

Under 2010 ökade produktionen av NCC Green Asphalt från 21 000 till 100 000 ton. Det bidrog till att koldioxidutsläppen vid NCC:s asfaltstillverkning minskade med 9 500 ton.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]