Projektet på Årstafältet omfattar tre kvarter med en huvudgata och en mix av bostäder, handel och restauranger. Illustration: White Arkitekter
Publicerat 30 augusti, 2017

Årstafältet får tre kvarter i trä

Symbios blir namnet på det projekt som vunnit en markanvisning på Årstafältet av Stockholms stad. Nu ska tre stadskvarter uppföras – nästan helt i trä.

Stockholms stad har beslutat ge byggföretagen Nordfeldt och Lindbäcks en markanvisning på Årstafältet i Stockholm för att utveckla tre kvarter med olika hustyper. Projektet innefattar en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.

[ Annons ]

Förslaget, som går under namnet Symbios, blev hos Stockholms stad det vinnande av fem utvalda företag.

– Vi tänker bygga Europas finaste trähuskvarter med olika byggsystem för att bidra till en stadsdel som blir upplevelserik och varierad. Här förenas urbant stadsliv med en strävan att stärka boendes tillgång till gröna värden och biologisk mångfald. Höga hus varvas med låga. Gator har olika puls och gränder ger kopplingar mot omgivningen. Torget bjuder till umgänge och möten. Intressanta butiker lockar,kaféer och restauranger dukar upp. På lokalgatorna är tempot annat. Här träffar du grannar, säger Gunnar Nordfeldt, vd för Nordfeldts AB.

I förslaget finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar. Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä inomhus i våra fabriker, toppmoderna anläggningar med hög kapacitet som ger en jämn kvalitet, högt materialutnyttjande och minskad miljöbelastning både vid produktionen i fabrik och vid montage på byggplatsen.

Naturvärden får en framskjuten roll med olika biotoper som kan ge möjlighet att glädjas åt fjärilar, sländor, humlor och njuta av fågelsång.

I husen används trä som material i stomme, tak, bjälklag, fasader och balkonger.

– Det är roligt att vi får möjlighet att visa det industriella trähusbyggandets bredd och variationsmöjligheter, säger Wilhelm Risberg, vd för Lindbäcks boende AB.

I förslaget finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar. Illustration: White arkitekter

Garage, källarplan och entréplan längs huvudgatan uppförs i betong eller stål men trä kompletterar i entrévåningens fasader.

– Vi bygger hus men ser oss som stadsbyggare som skall samverka med andra offentliga- och privata aktörer vid Årstafältets utbyggnad. Att förslagets parkeringsgarage under radhuskvarteret bidrar till att lösa parkeringsfrågan

för andra intilliggande kvarter, samtidigt som mark frigörs till gröna bostadsgårdar, lyfts också fram av juryn. Vi förstår att vara en dela av staden. Och vi är mycket glada att få vara med att bygga den, säger Hasse Johansson  på Nordfeldts som tillsammans med Jan Larsson  på White arkitekter i Göteborg arbetat fram förslaget.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]