Publicerat 15 maj, 2020

Aros Bostadsutvecklings styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling kallas till årsstämma måndagen den 15 juni i Stockholm.
Styrelsen föreslår en utdelning på 8,50 kronor per preferensaktie, fördelat på kvartalsvis utbetalning på varannan gång 2,12 kronor och varannan gång 2,13 kronor. Ingen utdelning föreslås för stamaktierna.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innnebärande att Göran Cöster, Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Ylva Lageson, Johan Temse och Jörgen Lundgren omväljs som styrelseledamöter. Vidare föreslås att Johan A. Gustavsson omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda på högst 520 117 teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]