Publicerat 16 juni, 2021

Aros Bostadsutvecklings stamaktier ökar 2,3 procent i premiärhandeln på First North

Aros Bostadsutvecklings stamaktie började i dag den 16 juni att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Stamaktien handlas med kortnamnet AROS. Bolaget har sedan tidigare A- och B-preferensaktier som handlas på First North.

Erbjudandet inför noteringen mötte ett stort intresse. Teckningskursen var 56 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 6,21 miljoner aktier, varav 5,36 miljoner nyemitterade aktier och 0,85 miljoner befintliga aktier som såldes av LMK Ventures. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 0,93 miljoner aktier. Bolaget tillförs 347 miljoner kronor, vilket kan stiga till 400 miljoner kronor om övertilldelningen utnyttjas.

Ankarinvesterare är Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Livförsäkringsbolaget Skandia, Skandia Fonder, Prior Nilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder som tillsammans har köpt aktier för 280 miljoner kronor.

Stamaktien har hittills i dag handlats till 60,50 kronor som högst betalt och 56,10 kronor som lägst betalt. Klockan 09.30 var senast betalt 57,30 kronor, en uppgång på 2,3 procent jämfört med teckningskursen på 56 kronor. Aktier för 6,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 32,25 miljoner stamaktier utestående och börsvärdet är 1,8 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]