Publicerat 11 september, 2020

Aros Bostadsutveckling utökar med byggrätter i Vallentuna, avbryter projekt i Tyresö

Aros Bostadsutveckling utökar med 650 byggrätter i Vallentuna samtidigt som man avbryter utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Vallentuna har bolaget tecknat två villkorade avtal för 650 byggrätter med tillträde som beräknas ske tidigast första kvartalet 2021.

När det gäller Tyresö är detaljplanen ej antagen och Aros Bostad har beslutat att avbryta projektutvecklingen. Avtal för Bäverbäcken tecknades i mars 2016.

"Vi har sedan tidigare en riktigt stark byggrättsportfölj och det är spännande att på sikt kunna addera ytterligare projektmöjligheter i Vallentuna där vi inte har några bostadsprojekt idag. Vad gäller fastigheterna i Tyresö har vi från vårt håll gjort vad vi har kunnat för att komma i mål med en detaljplan för fastigheterna. Osäkerheten i tiden för antagandet av detaljplanen gör dock att vi inte längre ser att vi har förutsättningarna att genomföra ett framgångsrikt projekt i närtid", kommenterar vd Magnus Andersson.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]