Publicerat 28 augusti, 2020

Aros Bostadsutveckling rapporterar högre hyresintäkter i andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Aros Bostadsutveckling rapporterar högre hyresintäkter i det andra kvartalet i förhållande till samma period förra året. Resultatet blev negativt, enligt IFRS-metoden.

Hyresintäkterna uppgick till 534 miljoner kronor (448), en ökning med 19,2 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -18 389 miljoner kronor (19 336).

Resultatet efter skatt blev -18 984 miljoner kronor (18 203).

Resultat per aktie hamnade på -0,59 kronor (0,65).

"I takt med att smittspridningen minskar ser vi tecken på en stabilisering av marknaden och en successiv återhämtning av ekonomin i Sverige. Under det andra kvartalet föll priserna på bostadsrätter i Storstockholmsregionen totalt sett med 5 procent och i centrala Stockholm med 4 procent som en direkt följd av Coronapandemin. Under slutet av kvartalet noterade vi dock en positiv pristillväxt och sensommaren, som normalt sett har en relativt låg aktivitet, präglades istället av hög efterfrågan och ytterligare stigande priser", säger vd Magnus Andersson i rapporten.

Bolaget sålde under kvartalet 30 bostäder på bindande avtal och 55 bostäder på bokningsavtal i förhållande till 39 bostäder respektive 9 bostäder samma period förra året.

"Totalt sett innebär detta en väsentlig försäljningsökning. Av de bostäder vi har i pågående produktion var cirka 40 procent sålda eller bokade vid slutet av andra kvartalet 2020", säger Magnus Andersson.

Enligt segmentsredovisningen kom Aros Bostadsutveckling att göra en vinst på 9 615 miljoner kronor (-2 093).

Aros Bostadsutveckling, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter53444819,2%
Nettoresultat-18 98418 203
Resultat per aktie, kronor-0,590,65

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]