Publicerat 20 november, 2020

Aros Bostadsutveckling rapporterar förlust i tredje kvartalet

Aros Bostadsutveckling redovisar en förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Samtliga siffror är redovisade enligt IFRS.

Nettoomsättningen uppgick till 5,9 miljoner kronor (-0,6). Hyresintäkterna var på 0,5 miljoner kronor (0,4) och de totala intäkterna på 6,8 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -11,9 miljoner kronor (8,6).

Resultatet före skatt var -12,6 miljoner kronor (8,1).

Resultatet efter skatt blev -12,6 miljoner kronor (8,0), och per aktie -0,39 kronor (0,29). Den stora resultatskillnaden beror på att bolaget hade en positiv post på 20,3 miljoner kronor för resultatet från andelar i intressebolag förra året. I år uppgick denna till -4,3 miljoner kronor.

Antalet sålda bostäder uppgick till 103 (44), och antalet bostäder i pågående produktion uppgår till 579 (476). Inga bostäder blev produktionsstartade under perioden.

"Den höga aktivitet som präglade slutet av föregående kvartal har fortsatt. Under september månad såldes nästan 5 400 bostadsrätter i Storstockholm, vilket är cirka 26 procent fler bostäder än under samma period föregående år. Totalt sett har det under årets tre första kvartal sålts 89 000 bostadsrätter i Sverige, vilket är 5 000 fler bostadsrätter än under samma period föregående år", säger vd Magnus Andersson.

"Vår bedömning är att förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av bostadsmarknaden är goda och vi avser att öka antalet bostäder i pågående produktion enligt målen i vår affärsplan", fortsätter Andersson.

Aros rapporterar också enligt segmentsredovisning och här uppgår nettoomsättningen till 15,1 miljoner kronor (104,6) och resultatet till 14,0 miljoner kronor (5,2).

Aros Bostadsutveckling, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning5,9-0,6
Rörelseresultat-11,98,6
Resultat före skatt-12,68,1
Nettoresultat-12,68,0
Resultat per aktie, kronor-0,390,29

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]