Publicerat 26 februari, 2021

Aros Bostadsutveckling ökade vinsten något i Q4, sålde betydligt fler bostäder

Aros Bostadsutveckling redovisar en minskad omsättning men högre vinst under det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisningen.

Omsättningen sjönk 91,0 procent till 7,7 miljoner kronor (85,9).

Rörelseresultatet blev 17,2 miljoner kronor (16), med en rörelsemarginal på 223,4 procent (18,6).

Resultatet efter skatt blev 16,5 miljoner kronor (15,5), och per aktie 0,51 kronor (0,48).

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 133 (23), antal bokade bostäder uppgick till 0 (0)

Under helåret 2020 kom bolaget att sälja 301 bostäder på bindande avtal och 76 bostäder på bokningsavtal, jämfört med 136 bostäder respektive 25 bostäder under samma period 2019.

Av de bostäder som Aros har i pågående produktion var cirka 65 procent sålda eller bokade vid slutet av det fjärde kvartalet 2020, uppger vd Magnus Andersson.

Ingen utdelning föreslås. Bolaget tänker avstå utdelning under de närmaste åren för att lägga resurser på att produktionsstarta flera projekt inom ramen för befintliga projektportföljen, samt till förvärv av nya projekt.

Aros Bostadsutveckling, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning7,785,9-91,0%
Rörelseresultat17,2167,5%
Rörelsemarginal223,4%18,6%
Nettoresultat16,515,56,5%
Resultat per aktie, kronor0,510,486,3%
Utdelning per aktie, kronor0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]