Publicerat 23 oktober, 2020

Aros Bostadsutveckling kallar till extra stämma för att besluta om garanterat utbyteserbjudande och riktad nyemission av preferensaktier

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande införandet av A-preferensaktier och B-preferensaktier. Den årliga utdelningen ska vara 8,50 kronor per A-preferensaktie och 7,50 kronor per B-preferensaktie.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ett inlösenerbjudande till samtliga
A-preferensaktieägare i Bolaget om inlösen av preferensaktier med återbetalning genom
inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade nya B-preferensaktier genom kvittning av inlösenfordran.

För varje inlöst A-preferensaktie ska betalas ett lösenbelopp bestående av en inlösenfordran på bolaget om nominellt 102 kronor. Anmälan i inlösenerbjudandet kan ske från och med den 25 november till och med den 9 december.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 5,00 miljoner B-preferensaktier till en teckningskurs på 100 kronor per aktie samt nyemission av högst 1,04 miljoner B-preferensaktier till en teckningskurs på 96,25 kronor per aktie.

Syftet med emissionen av B-preferensaktier är att ger en lägre utdelning och därmed lägre kostnad för bolaget jämfört med befintliga A-preferensaktier.

Vidare vill styrelsen ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemisison av B-preferensaktier för högst 40 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]