Publicerat 3 maj, 2021

Aros Bostadsutveckling föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling kallas till årsstämma månaden den 31 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på B-preferensaktier på 7,50 kronor, med kvartalsvis utbetalning på 1,87 kronor och 1,88 kronor per B-preferensaktie varannan gång.
Ingen utdelning föreslås för A-preferensaktierna då dessa kommer lösas in av bolaget.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Cöster, Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Ylva Lageson och Jörgen Lundgren samt nyval av Hanna Bilir och Teresa Isele som styrelseledamöter. Omval föreslås av Johan A. Gustavsson som styrelseordförande. Johan Temse har meddelat att han inte ställer upp för omval till styrelsen.

Hanna Bilir är delägare och partner på Brunswick Group. Teresa Isele har en bakgrund från chefsbefattningar på Första AP-fonden och som jurist på EQT och advokatfirman Vinge.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av stamaktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av 600 000 teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]