Publicerat 13 maj, 2022

Aros Bostadsutveckling fördubblade vinsten i Q1

Aros Bostadsutveckling redovisar en fördubbling av omsättningen och vinsten under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtliga siffror är presenterade enligt segmentsredovisningen.

Omsättningen steg till 149,7 miljoner kronor (69,6).

Rörelseresultatet blev 20,8 miljoner kronor (10,5), med en rörelsemarginal på 13,9 procent (15,1).

Resultatet efter skatt blev 20,2 miljoner kronor (10,0), och per aktie 0,53 kronor (0,31).

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 93 (94). Bolaget hade inga produktionsstartade bostäder under kvartalet mot 102 samma period i fjol.

"Vi planerar för ett stort antal produktionsstarter framöver och har efter kvartalets utgång tecknat avtal med ByggR1 avseende den andra etappen av Viggby Ängar. Produktionsstart sker under innevarande kvartal", kommenterar vd Magnus Andersson.

När det kommer till bostadsmarknaden var den fortsatt stark under perioden trots ett mer osäkert läge efter Rysslands invasion av Ukraina.

"Osäkerheterna ledde till kostnadsökningar och materialbrist inom byggsektorn under kvartalet, som väntas bli långvariga. För Aros Bostad är majoriteten av projekten i pågående produktion upphandlade på totalentreprenad med fast pris där effekten av prisökningar är begränsade. I projekt som står inför produktionsstart arbetar vi i nära samarbete med starka och välrenommerade entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna", säger Andersson.

Aros Bostadsutveckling, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning149,769,6115,1%
Rörelseresultat20,810,598,1%
Rörelsemarginal13,9%15,1%
Nettoresultat20,210,0102,0%
Resultat per aktie, kronor0,530,3171,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]