Publicerat 4 juni, 2021

Aros Bostadsutveckling erbjuder stamaktier som ska noteras på First North den 16 juni

Aros Bostadsutveckling genomför ett erbjudande av stamaktier inför en notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 16 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har sedan tidigare A- och B-preferensaktier noterade på First North.

Teckningskursen är 56 kronor per stamaktie, vilket värderar det totala antalet stamaktier i bolaget före erbjudandet till 1,8 miljarder kronor. Anmälningstiden inleds den 7 juni och avslutas den 14 juni för allmänheten och den 15 juni för institutionella investerare.

Erbjudandet består 6,21 miljoner stamaktier, varav 5,36 miljoner nyemitterade stamaktier och 0,85 miljoner befintliga stamaktier. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 0,93 miljoner stamaktier. Bolaget förväntas vid fullteckning att tillföras 300 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ankarinvesterare är Rutger Arnhult genom M2 Asset Management, Skandia Liv, Skandia Fonder, Prior Nilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder som tecknar aktier för 280 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]