Publicerat 14 maj, 2020

Aros Bostadsutveckling byter redovisningsprincip för bostadsrättsföreningar

Aros Bostadsutveckling ändrar redovisningsprincip avseende bostadsrättsföreningar från och med 1 januari och konsoliderar bostadsrättsföreningen i redovisningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ändringen kommer sedan flera andra branschkollegor valt att ändra redovisningsprincipen mot bakgrund av Finansinspektionens preliminära bedömningar.

”Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen har under en längre period fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare angående tillämpningen av IFRS 10 "Koncernredovisning" och IFRS 15 "Intäkter från avtal med kunder" avseende redovisning av intäkter från bostadsprojekt som utförs åt en bostadsrättsförening. Som en följd av denna dialog har Aros Bostad, i enlighet med flera andra aktörer inom samma bransch, valt att ändra redovisningsprincip och konsolidera bostadsrättsföreningen”, skriver bolaget.

Efter ändringen av redovisningsprincip redovisas intäkten först då bostadsköparen får tillträde till bostaden. Även bostadsrättsföreningens övriga tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader, konsolideras i Aros Bostads finansiella rapporter. Interna transaktioner och balansposter mellan Aros Bostad och bostadsrättsföreningen elimineras. Ändringen av redovisningsprincip får följaktligen effekten att intäkten från försäljning senareläggs samt att koncernens tillgångar och skulder ökar.

En redovisningsprincip som kvarstår är att segmentsredovisningen även fortsättningsvis kommer att presenteras separat i not till de finansiella rapporterna.

Aros kommer att presentera effekterna från bytet av redovisningsprincipen i nästa delårsrapport den 29 maj.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]