Publicerat 25 maj, 2021

Aros Bostad avser att notera sin stamaktie på First North

Aros Bostad siktar siktar på att notera sin stamaktie på First North. Företaget har sedan tidigare noterade preferensaktier. Noteringen väntas genomföras under det andra kvartalet.

"Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostadsmarknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021", uppger vd Magnus Andersson i en kommentar.

I samband med noteringen siktar företaget på att ta in 300 miljoner kronor i dels en försäljning av existerande aktier och dels en listningsemission. Grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård samt även Första AP-fonden säljer aktier i samband med noteringen. Parterna har även lämnat en så kallad övertilldelningsoption om 15 procent till DNB.

Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder är tillsammans ankarinvesterare och de kommer att teckna sig för 280 miljoner kronor. Teckningskursen är satt till 56 kronor. Värderingen är pre-money 1,8 miljarder kronor.

Aros Bostad grundades 2006 och har Stockholm samt Uppsala som sina fokusområden. Vid utgången av det första kvartalet hade bolaget totalt 30 projekt.

Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 miljoner kronor utanför noteringsaffären. M2 Asset Management kommer att äga cirka 10 procent.

Samtliga villkor kommer att presenteras i samband med prospektet.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]