Publicerat 23 oktober, 2020

Aros Bostad aviserar ett garanterat utbyteserbjudande och riktad nyemission av preferensaktier

Aros Bostadsutveckling tänker genomföra ett garanterat utbyteserbjudande av preferensaktier och en riktad nyemission av preferensaktier på totalt 552 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utbyteserbjudandet avser att nuvarande preferensaktieägare löser in sina preferensaktier i utbyte mot nya preferensaktier. Bolaget erbjuder 51 nya preferensaktier för 50 befintliga preferensaktier.

Det uppges också att styrelsen har för avsikt att besluta att preferensaktier som inte löses in i utbyteserbjudande ska lösas in till ett nominellt värde på 100 kronor per preferensaktie så snart som möjligt efter 1 juni 2021.

Den riktade nyemissionen avser 5 551 631 nya preferensaktier som har en teckningskurs på 96,25 kronor. Emissionen riktas mot vissa institutionella ägare och långsiktiga aktieägare. De nya preferensaktierna kommer att ha en årlig utdelning på 7,50 kronor. Första utbetalning är 6 september 2021 (1,88 kronor).

Utbyteserbjudandet och den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i Aros.

En extra bolagsstämma ska hållas den 23 november för att besluta om utbyteserbjudandet och den riktade nyemissionen.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]