Publicerat 15 september, 2021

Arlandastad klättrar 7,0 procent i premiärhandeln på First North

Fastighetsbolaget Arlandastad började i dag den 15 september att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet AGROUP. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget mötte ett mycket stort intresse och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Teckningskursen var 67,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en substansrabatt på 11 procent jämfört med substansvärdet på 76,10 kronor per aktie den 30 juni. Teckningskursen motsvarar en värdering av bolaget på 3,8 miljarder kronor före erbjudandet.

Erbjudandet omfattade 5,93 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 400 miljoner kronor. Inga befintliga aktier såldes i erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på 0,89 miljoner aktier, motsvarande ett värde på 60 miljoner kronor. Erbjudandet summerar därmed till totalt 6,81 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 460 miljoner kronor.

Ankarinvesterare var fastighetsbolaget SBB och Prior & Nilsson Fonder som åtagit sig att teckna aktier för 338,5 miljoner kronor. Åtagandena motsvarade 74 procent av antalet aktier i erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Aktien har hittills i dag handlats till 81 kronor som högst betalt och 71,01 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 72,21 kronor, vilket är en uppgång på 7,0 procent jämfört med teckningskursen på 67,50 kronor per aktie. Aktier för 8,6 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 63,77 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 4,6 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]