Publicerat 13 oktober, 2021

Arlandastad kallar till extra stämma för att byta revisor

Aktieägarna i fastighetsbolaget Arlandastad kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 november. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt närvaro.

Årsstämman den 19 maj 2021 beslutade att bolaget ska ha två revisorer utan revisorssuppleanter. Med anledning av att bolagets nuvarande revisor Ingemar Rindstigs anställning som revisor på Ernst & Young upphör och att Oskar Wall ska avgå som personvald revisor föreslås att revisionsbolaget Ernst & Young väljs till bolagets revisor. Ernst & Young har meddelat att den auktoriserade revisorn Oskar Wall är huvudansvarig revisor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]