Publicerat 16 februari, 2022

Arlandastad dubblerade hyresintäkterna under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Arlandastad mer än dubblerade hyresintäkterna men redovisar ett minskande nettoresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 25,6 miljoner kronor (11,9), en ökning med 115,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 108,6 miljoner kronor (758,3).

Resultatet efter skatt blev 83,8 miljoner kronor (588,7).

Resultat per aktie hamnade på 1,3 kronor (10,3), vilket innebär en minskning med 87,4 procent mot föregående år.

För helåret ökade substansvärdet per aktie (NAV) till 81 kronor (69).

"Årets fjärde kvartal bjöd på vår hittills enskilt största markaffär där vi säkrade ytterligare 1,4 miljoner kvadratmeter mark i anslutning till Explore Arlandastad. Scandinavian XPO agerade också värdarena för ett lyckat OSSE-möte med ministrar från 57 länder", kommenterar vd Dieter Sand och fortsätter.

"2021 blev en milstolpe för Arlandastad Group med många positiva händelser: En lyckad notering, första etappen av miljardprojektet Scandinavian XPO färdigställdes, nya hyresgäster och nya möjligheter för bolaget. Vi går nu in i en fas med högre tempo i både befintliga och nya projekt."

Arlandastad, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter25,611,9115,1%
Resultat före skatt108,6758,3-85,7%
Nettoresultat83,8588,7-85,8%
Resultat per aktie, kronor1,310,3-87,4%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]