Skissbild: Arkitema Architects.
Publicerat 1 oktober, 2018

Arkitema ritar nytt område i Huddinge

Arkitema Architects har fått uppdraget av Magnolia Bostad att tillsammans utveckla den nya stadsdelen Vårby Udde i Huddinge.

Vårby Udde blir en urban stadsdel med stadsmässiga kvaliteter i direkt närhet till stora grönområden och vatten. Områdets läge och storlek möjliggör ett hållbart stadsliv intill Mälaren, med tillgång till vatten, strand och bryggor.

[ Annons ]

– Här kommer en stad för 4 000 personer att växa fram, vilket är jättestort, ungefär som Gamla Stan både i folkmängd och yta. Det kommer att finnas butiker, skolor, saluhall, och hotell. Det som har varit fantastiskt är samarbetet och dialogen med kommunen som har möjliggjort att skapa ett nytt område så nära vattnet, säger Ola Göransson, affärsområdeschef och senior partner på Arkitema, i en kommentar.


Vårby Udde består idag av en blandning av industriområde i ett sprickdalslandskap med skogsklädda kullar och gröna dalgångar samt en båtklubb. Industriområdet ska förvandlas till en tät och levande stadsdel med varierade kvarter, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner istället för att kasseras. Det blir i huvudsak slutna kvarter i kontrast till de intilliggande stadsdelarnas lamell- och punkthus.

– Stadsdelen blir en rik livsmiljö för såväl människor som djur och växter. Hållbarhetsaspekterna är mycket viktiga och har styrt utformning av naturlika planteringar och en grön miljö som präglas av hög biodiversitet, säger Per Axelsson, affärsområdeschef och kreativ ledare på Arkitema.

Torget blir stadsdelens främsta mötesplats där en bevarad industribyggnad kommer att innehålla lokaler för både kommersiell och kommunal service. Ett hotell blir ett landmärke i närområdet. Bostäderna kommer att bestå av en blandning av små och stora lägenheter fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter som bildar en kvartersstad med en byggnadshöjd på 5-6 våningar. I Vårby Udde prioriteras fotgängare och kollektivtrafik vilket underlättas av dess närhet till tunnelbanestationerna i Masmo och Vårby gård.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]