Foto: Arkitema Architects.
Publicerat 6 maj, 2020

Arkitema ritar Edison Park

Arkitema har fått i uppdrag att rita en 20 000 kvadratmeter stor företagspark med tillhörande parkeringsgarage i Lund. Beställare är Castellum, som vill forma om den redan existerande företagsparken.

Företagsparken Edison Park i Lund utvecklas i ett område som i dag utgörs av Ideon Science Park, bestående av flera fristående kontorsbyggnader och stora, asfalterade parkeringsplatser. Nu planerar man att därför att göra området tätare och utomhusområdena mer attraktiva.

– Vi hoppas att Edison Park ska tillföra ny energi till området. Enligt vår erfarenhet är det bäst att fokusera på utvalda områden om man vill skapa stadsliv i glesbefolkade områden. På samma sätt behöver Edison Park en nerv, så att alla vet var pulsen finns och var man träffas” berättar Glenn Elmbæk, partner och affärsområdeschef på Arkitema.

[ Annons ]

Två nya kontorsbyggnader på 10 000 kvadratmeter vardera byggs i olika skalor. De varierade volymerna skapar möjlighet för skyddade takterrasser, vilket ska ge såväl närmare förbindelse med omgivningarna som en plats för korta raster under arbetsdagen eller för sammankomster och fester. Även ett parkeringshus ska anläggas, vilket ger möjlighet att omvandla de gamla parkeringsplatserna till campusinspirerade områden med fritids- och grönområden. Det bjuder in till aktiviteter och uppehälle i mindre områden och paviljonger med bland annat kaféer, orangerier och sittplatser.

Castellum har som mål att bygga Sveriges största kontorsbyggnad med plusenergi, samtidigt som byggnaden får en koppling till omgivningarna och staden och få området att utstråla hållbarhet och urbanitet, vilket gäller för hela Edison Park.

– Vår ambition med det vi vill skapa är en miljö där innovation, möten och arbete möts på ett naturligt sätt. En annan viktig aspekt är givetvis hållbarhet som genomsyrar hela projektet exempelvis genom att vi bygger plusenergihus och med miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld. Arkitema har lyckats fånga det vi tycker är viktigt för att lyckas nå vår ambition på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot ett nära och givande samarbete i detta intressanta projekt,” säger Ola Gunnefur, projektutvecklare på Castellum.

Arkitema uppfyller de ambitiösa hållbarhetsmålen genom att bland annat installera solceller på de sydliga fasaderna, som göms bakom anodiserade paneler i aluminium.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]