[ Annons ]

Bild: Arkitema
Publicerat 14 februari, 2018

Arkitema och Titania utvecklar Hallunda gård

Ariktema och Titania ska utveckla 500 nya bostäder i Hallunda gård. Det handlar om lågskaliga stadskvarter, stadsradhus och naturnära radhus.

I området Hallunda gård finns sedan tidigare en 1700-talsherrgård och ett kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. Arkitema och Titania utvecklar bostäder, i närheten och den tidigare inhägnade herrgårdsmiljön blir stadspark och rekreationsområde.

[ Annons ]

Byggstart är satt till 2021.

– Den nya bebyggelsen sträcker sig från stadskvarter med centralt torg till Mälarnära småhus. Att genom ny bebyggelse och ett öppnat parkrum stärka och aktivera kopplingen från befintliga Hallunda ner till Mälarens strand blir en stor tillgång för hela stadsdelen, säger Ola Göransson, affärsområdeschef och senior partner på Arkitema.

Torget är tänkt som områdets nya knutpunkt och ska utrustas med platser för lek, umgänge och friluftsliv, men även kommersiella lokaler ska utvecklas.
Byggnaderna runt herrgården ”bevaras för att dela kunskap om gårdens historia”.

– Med avstamp i den befintliga gårdsmiljön kommer vi planera för en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. Både nya som befintliga gårdsrum och byggnader kommer tas tillvara och utvecklas med stor omsorg och gedigna material, säger Emma Elv, kreativ ledare på Arkitema.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]