Kungliga operan i Stockholm. Foto: Urban Jörén.
Publicerat 22 september, 2017

Arkitektonisk utmaning när Kungliga operan byggs om

Kungliga operan i Stockholm ska byggas om. Nyligen tilldelades uppdraget arkitektbyrån Ahrbom och Partner som i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter ska ta fram ritningarna till den omfattande renoveringen och tillbyggnaden.

Statens fastighetsverk, som äger byggnaden, ska tillsammans med de båda arkitektkontoren ta fram visionen för hur den förnyade nationalscenen för opera och balett ska komma att se ut.

[ Annons ]

Vid sidan av arkitekterna tillkommer ett stort antal kompetenser som nu går samman i en gemensam projektgrupp för att påbörja det kvalificerade arbetet med att renovera, bygga om och bygga till operabyggnaden.

– Konsulternas första uppgift blir att sätta sig in i hur verksamheten i operabyggnaden fungerar idag och vilka förändringsbehoven är, säger Ulrika Berglund, projektchef vid Statens fastighetsverk.

Därefter vidtar skiss- och analysarbetet med målet att konkretisera en framtida operabyggnad som motsvarar förstudien och de högt ställda förväntningarna från publik, konstnärliga utövare och en kulturintresserad allmänhet.

Arkitektkontoret Ahrbom och Partner har bland mycket annat gjort fina lösningar till Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm medan Lundgaard Tranberg Arkitekter visat exempel på väl gestaltade tillägg i äldre miljö, samtidigt som de tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med det nyuppförda Kongelige Teater i Köpenhamn.

– Vi är glada för ett erfaret expertteam av arkitekter som nu ska ge oss förslag på operahusets utveckling. Samtidigt hoppas vi att man ska ha modet att våga tänka nytt i en spännande kombination av kulturhistorisk byggnad och innovation. Med en tillbyggnad av operahuset mot Kungsträdgården skulle den historiska byggnaden kunna möta arkitektur av idag och på så sätt gå i samklang med den konstnärliga verksamheten som är i en ständig utveckling. Projektets mål är ju att skapa en ”ny opera i operan”. Det finns många goda exempel runt om i världen på omdaning av ett kulturhistoriskt operahus, säger Birgitta Svendén, vd och operachef.

Att bygga en ”opera i operan” är ett omfattande projekt som i praktiken innebär att byggnaden ska bli en öppnare plats som bättre stödjer den konstnärliga verksamheten. Bland annat kommer lokalerna utökas genom en tillbyggnad mot Kungsträdgården och där få en ny, modernare fasad.

Hur pass modernt kommer det att bli?

– Vissa delar kommer att bli toppmoderna, samtidigt ska vi ta vara på de unika historiska miljöerna i byggnaden, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Vad är den största utmaningen med ombyggnationen? 

– Utmaningen kommer att bli att kombinera gammalt och nytt, både i det som görs innanför ytterväggarna och det som blir nya tillägg mitt i Stockholms centrum.

Har du någon favoritföreställning som du helst skulle vilja se när allt är klart? 

– Jag är särskilt förtjust i balett och ser fram mot att se både klassikerna och experimentella och nyskapade verk.

Renoverings- och ombyggnadstiden beräknas till cirka tre och ett halvt år. Arbetet startar tidigast under 2020 och under tiden som operan byggs om kommer den att hållas stängd.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]