Karlaskrapan.
Publicerat 18 december, 2017

Arkitekterna gillar inte skyskrapor

Storstäderna vill gärna bräcka varandra med att bygga högst – men många arkitekter anser inte att skyskrapor skapar något mervärde eller ens är bra för att lösa bostadsbristen. Många arkitekter anser även att det som byggs är fult visar en ny undersökning.

I Göteborg satsar staden på att få högsta byggnaden i Norden – Karlatornet som ska sträcka sig 245 meter upp från Lindholmen. Det är nu inget som imponerar på arkitekter i Sverige om man ska tro en intervjuundersökning gjord av PFM research på uppdrag av Cembrit (tillverkare av fibercementskivor). Här svarar 87 procent att storstäderna inte ska satsa på fler skyskrapor för att skapa landmärken med symbolvärde. Tre av fyra tycker inte heller att skyskrapor är en bra lösning för bostadsbristen.

[ Annons ]

Intressant är också att stor del av arkitekterna gör tummen ner till det som byggs, och får man anta även sådant som de själva ritat. 73 procent av arkitekterna i undersökningen anser att arkitekturen brister alltmer i kvalitet och hållbarhet som en konsekvens av den höga byggtakten. De anser att arkitekturen blir alltmer ensidig (74 procent), att mindre hänsyn tas till sammanhanget/omgivningen (65 procent) och sist men inte minst att arkitekturen blir allt fulare (61 procent).

Förbundet Sveriges Arkitekter väljer att inte kommentera resultatet med hänvisning till att man vet för lite om hur undersökningen är gjord och därför hur statistiskt säkert resultatet är.

”Vi anser inte att 100 genomförda intervjuer med arkitekter representerar någon annan än just dessa, och kan därför inte kommentera undersökningen.”, svarar Jonas Mellqvist tf kommunikationschef hos Sveriges Arkitekter.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]