Med uppdrag att minska segregationen mellan Stockholmsförorterna Rinkeby och Bromsten, har arkitektbyrån Andersson Arfwedson tagit fram ett nytt förslag på hur ny bebyggelse kan bryta isoleringen. Uppdragsgivare är de båda förorternas socialdemokratiska föreningar.
Publicerat 9 september, 2014

Arkitekter utmanar bostadssegregationen

Med uppdrag att minska segregationen mellan Stockholmsförorterna Rinkeby och Bromsten, har arkitektbyrån Andersson Arfwedson tagit fram ett nytt förslag på hur ny bebyggelse kan bryta isoleringen. Uppdragsgivare är de båda förorternas socialdemokratiska föreningar.

– Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Medelinkomsten i Rinkeby är hälften av den i Bromsten. Arbetslösheten är tre gånger högre i Rinkeby och andelen biståndstagare är sju gånger högre. Att områdena är fysiskt isolerade från varandra skärper skillnaden mellan Bromsten och Rinkeby ytterligare. Det måste vi ändra på, säger Ola Andersson, arkitekt och grundare Andersson Arfwedson Arkitekter.

[ Annons ]

Idag saknas gator som knyter samman de båda stadsdelarna och ett område med obebyggd mark blir till en tydlig markering för var den ena stadsdelen slutar och den andra tar vid. Förslaget som arkitektbyrån Andersson Arfwedson tagit fram visar hur nya gator knyter samman stadsdelarna tillsammans med ny bostadsbebyggelse som består av en blandning av flerbostadshus och småhus.

Arkitekten Ola Andersson har även tidigare varit ute i debatten, bland annat vad gäller bristen på byggrätter i Stockholm och vidare utvecklat detta i boken ”Hitta hem”. Läs Fastighetstidningens intervju med Ola Andersson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]