Affärscheferna Alessandro Cardinale, Carl-Michael Bonde och Marco Checchi lämnar BSK Arkitekter och startar Studio Stockholm Arkitektur. Ambitionen är att utveckla den moderna arkitektrollen och utmana både bransch och marknad med ett tydligt fokus på värdeskapande arkitektur.
Publicerat 16 maj, 2014

Arkitekter från BSK startar ny byrå i Stockholm

Affärscheferna Alessandro Cardinale, Carl-Michael Bonde och Marco Checchi lämnar BSK Arkitekter och startar Studio Stockholm Arkitektur. Ambitionen är att utveckla den moderna arkitektrollen och utmana både bransch och marknad med ett tydligt fokus på värdeskapande arkitektur.

Från att tidigare ha varit ett skrå där många erbjöd samma sak är differentieringen på marknaden nu tydlig och trender visar att arkitektens roll håller på att utvecklas skriver den nystartade arkitektbyrån Studio Stockholm Arkitektur i ett pressmeddelande. Alessandro Cardinale, Carl-Michael Bonde och Marco Checchi lämnar BSK Arkitekter för att driva den nya byrån.

[ Annons ]

– Det råder ett förlegat synsätt på arkitektens roll idag. Vi ser stora fördelar med att arkitekten tar ett mer övergripande ansvar och är delaktig i hela processen, från strategi till utvärdering. Vår vision är att process och resultat blir det som eftersträvas i branschen framför formideal, säger Marco Checchi på Studio Stockholm Arkitektur.

Byrån har redan flera projekt igång och målet är att med arkitekturen skapa ett mervärde i allt från inredning till utveckling av befintliga fastigheter och nyproduktion.
– Vi kommer att arbeta med de processer som vi ser ger våra kunder bäst effekt i en organisation som är transparent och där vi drar nytta av varandras erfarenhet och expertis, säger Alessandro Cardinale. – Vi vill se hur långt vi kan ta den moderna arkitektrollen, fyller Carl-Michael Bonde i.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]