De senaste åren har vi sett en tydlig trend där arkitekturen fått en allt mer framskjuten roll i fastighetsbranschen. Ett exempel är Humlegården, där en arkitekt numera ingår i ledningsgruppen.
Publicerat 26 januari, 2015

Arkitekten har tagit en ledande plats i bolagen

De senaste åren har vi sett en tydlig trend där arkitekturen fått en allt mer framskjuten roll i fastighetsbranschen. Ett exempel är Humlegården, där en arkitekt numera ingår i ledningsgruppen.

Tillsättandet av en arkitekturchef var en tydlig markering av hur viktiga frågor kring arkitektur och stadsbyggnad har blivit för Humlegården. Eller med bolagets vd Per-Arne Rudberts egna ord:

[ Annons ]

”Att utveckla fastig­heter långsiktigt och med hög arkitektonisk nivå är inte bara värdeskapande för oss och våra kunder, vi bidrar samtidigt till en mer hållbar stads­utveckling.”

Och det är Daniel Markström som i den rollen ska utveckla och samordna Humlegårdens strategiska arbete inom arkitektur. Han är utbildad arkitekt och har varit projektchef på Humlegården de senaste åren.
– För oss har frågor om arkitektur och stadsbyggnad alltid varit viktiga. Framförallt i utvecklingsprojekten men även i den vanliga förvaltningen. Allt eftersom företaget vuxit och parallellt med att antalet egna utvecklingsprojekt ökat har vi insett att det behöver finnas en person som jobbar strukturerat med frågorna.

Daniel Markström tror, och hoppas, att arkitekters närvaro i fastighetsbolag kommer att öka. Kanske, menar Daniel Markström, för att branschen börjar förstå vad en arkitekt kan tillföra på beställarsidan – att arkitektur inte bara är som ett ytskikt på en fasad utan något betydligt mer komplext och sammansatt.
– Våra fastigheter och dess stadsmiljö är oerhört värdefulla och där är arkitekten en samarbetspartner och en tillgång. Bra arkitektur förutsätter två saker – en engagerad, kunnig beställare och en skicklig arkitekt som har förståelse för beställarens förutsättningar och mål.

För att skapa det krävs också att branschen utvecklar sina processer, och lyfter in arkitekten i ett tidigt skede.
– Jag upplever att många i bygg- och fastig­hetsbranschen arbetar som om projekten vore ett stafettlopp. Först gör en grupp klart en del och därefter tar nästa grupp projektet vidare. I sådana situationer borde en kärngrupp arbeta tillsammans hela vägen, och där ska arkitekten ingå.

Och, menar Daniel Markström, även arkitekter behöver öka sin förståelse för branschen. Allt för ofta, tycker han, har arkitekten dålig koll på kundens affär och målsättningen med projektet.
– Ekonomi och risk är fundamentala faktorer för i princip alla fastighetsutvecklare. Det måste arkitekten ha respekt och förståelse för. Och man kan kombinera ekonomisk lönsamhet och god arkitektur. Det är inget motsatsförhållande. Det lönar sig att göra bra grejer, men om vi har olika agendor blir det lätt fel. Därför är det otroligt viktigt att ha samma målsättning när man går in i ett projekt.

Men man får som beställare inte heller stirra sig blind på kostnadssidan i projektkalkylen tycker Daniel Markström.
– Det finns gott om exempel där beställaren nästan gör automatiska besparingar på relativt små kostnadsposter under produktionen, till exempel ett balkongräcke eller ett stengolv i en entréhall. Men dessa detaljer kan ju vara viktiga bärare av den arkitektoniska upplevelsen eller känslan av kvalitet. Då är det ju inte där som eventuella besparingar ska göras. Ofta är det brist på insikt eller kommunikation som ligger bakom dessa beslut. Därför är dialogen och samarbetet mellan beställare och arkitekt så viktig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]