[ Annons ]

Nu är det klart – Tredje AP-fonden köper resterande 50 procent av aktierna i fastighetsbolaget Hemsö. Fastighetsvärdet i transaktionen uppskattas till 10,2 miljarder kronor vilket innebär att förvärvet är årets största.
Publicerat 17 december, 2012

Årets största affär när AP3 köper hela Hemsö

Nu är det klart – Tredje AP-fonden köper resterande 50 procent av aktierna i fastighetsbolaget Hemsö. Fastighetsvärdet i transaktionen uppskattas till 10,2 miljarder kronor vilket innebär att förvärvet är årets största.

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

[ Annons ]

Fastighetsbeståendet hade per 30 september 2012 ett bokfört värde om cirka 22 mdkr.

–       Det här är en affär där alla är vinnare. Hemsö får de bästa förutsättningarna att ytterligare utvecklas med en långsiktig och finansiellt stark ägare. AP3 ökar exponeringen mot ett välskött fastighetsbolag med långa hyresavtal vilket ger en bra diversifiering i vår portfölj. I egenskap av pensionsfond med ett långsiktigt åtagande passar denna investering väl in i vår totala portfölj, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensmyndigheten och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2013.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Bland hyresgästerna märks kommuner, landsting, myndigheter och privata företag som bedriver offentlig verksamhet, såsom vård, skola, rättsväsende och äldreboende.  Fastigheterna är diversifierade över Sverige men med en koncentration till de större regionstäderna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]