[ Annons ]

Den genomsnittliga höjningen ligger hittills på strax över 1 procent i årets hyresförhandlingar med de allmännyttiga bostadsbolagen. Det är den lägsta höjningen på nio år.
Publicerat 19 februari, 2015

Årets förhandlingar – lägsta hyreshöjningarna sedan 2006

Den genomsnittliga höjningen ligger hittills på strax över 1 procent i årets hyresförhandlingar med de allmännyttiga bostadsbolagen. Det är den lägsta höjningen på nio år.

När två tredjedelar av hyresförhandlingarna med de allmännyttiga företagen är slutförda ligger den genomsnittliga höjningen strax över 1 % vilket är den lägsta höjningen sedan 2006. Även företagens yrkanden har sjunkit från 2,77 % förra året till 2,10 % i år.

[ Annons ]

Hittills har 203 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar.

– Det är första gången vi förhandlar med en reporänta som är noll procent. De låga räntekostnaderna ska självklart även komma hyresgästerna till godo. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I takt med att företagens lån nu omsätts har det skett en rejäl nedväxling av företagens räntekostnader och det är något vi kommer följa upp noggrant i förhandlingarna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– De yrkanden som hittills har inkommit är lägre än föregående år och de överenskommelser som träffats är därmed också lägre. Det är rimligt att det är så. Yrkandena ska återspegla de kostnadsförändringar som finns i samhället och de är klart mycket lägre det här året jämfört med förra året, konstaterar Erik Elmgren.

Fram till den 18 februari har 63 procent av landets kommunalt ägda bostäder fått överenskommen ny hyra. Genomsnittshöjningen ligger på 1,08 procent.

Bland de privatägda fastighetsbolagen har hyrorna förhandlats färdigt för 7 780 aktörer som tillsammans äger 260 485 lägenheter. Den överenskomna hyresökningen för dessa ligger i genomsnitt på 1,27 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]