[ Annons ]

Ovan jord har det skapats gröna strandstråk och miljöer för vila och aktivitet. Foto: Projekt Östra Länken – Luleå kommun & NCC
Publicerat 21 maj, 2018

Årets bygge 2018 syns inte

Östra Länken i Luleå är Årets bygge 2018. Det är första gången ett infraprojekt tilldelas utmärkelsen.

Till skillnad från tidigare vinnare som Malmö Live (2016) och Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (2017) så är det inte mycket som syns av Årets bygge 2018.

[ Annons ]

Det är inte meningen heller. Däremot är det ett bygge som är förutsättning för en hel del bebyggelse ovan jord.

Årets vinnare är alltså Östra länken ett av de största VA-projekten i Luleås historia.

Bakgrunden är att kommunen 2012 bestämde sig för att planera för en befolkningsökning på 10 000 personer. Då var det gamla VA-systemet som är draget genom stadskärnan helt enkelt för klent.

– Projektet ligger i tiden på så sätt att man har ett fokus på hållbarhet. En symbolisk handling ur miljöperspektiv är att man genom att gräva upp bottenfrusen is och placera den ut i fjärden bevarade en utrotningshotad alg. Vidare visar projektet på kompetens inom social hållbarhet. Man har planerat för en god miljö där servicevägar kombinerats med gångstråk, området har fått lekplatser, strand och en småbåtshamn, säger jurymedlemmen Thomas Lundgren på Svensk byggtjänst.

De senaste årens byggboom har satt de stora infrastruktursatsningar som är själva förutsättningen i fokus. Ett annat nominerat projekt var infrakulverten i Vallastaden, en lösning som rymmer alla nödvändiga installationer och gör att man aldrig behöver gräva upp några gator för att reparera, byta ut eller justera några av installationerna.

Men Thomas Lundgren betonar att valet av just ett va-projekt som vinnare inte ska ses som ”ett tecken i tiden”. Möjligen då projektets fokus på hållbarhet. Juryns bedömning är lika oberoende projektens teknikområde och entreprenadform. Vad han framförallt vill lyfta fram är det lyckade samspelet mellan beställare, projektörer och entreprenör.

– Detta även om man längs med projektet hade en del tekniska utmaningar. Som att ledningarna delvis ligger under havsnivån och att klara en lutning på en promille utan att få bakfall. Utmaningarna till trots har man med god samverkan nått ett bra resultat där projektet blivit färdigt i tid inom budget. Man hade en bra arbetsmiljö längs med projektet utan olyckor, säger Thomas Lundgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]