Foto: Archus Development
Publicerat 24 april, 2019

Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Detaljplanen för utvecklingen av den nya stadsdelen Södra Källtorp i Västerås har fått grönt ljus. Därmed kan Archus Development sätta igång med arbetet.

I planerna för Södra Källtorp ingår 700 bostäder, äldreboende, förskola, trygghetsboende, samt idrottshall. Det hela ska ske på den plats där Wenströmska skolan i dag står, på en yta om 35 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

– I dagarna är det sex år sedan vi startade Archus Development och arbetet med Wenströmska skolan var vårt första allra uppdrag. Därför är det naturligtvis extra roligt för oss att bygget av den nya stadsdelen nu fått grönt ljus, säger Michael Larsson, vd för Archus Development.

Archus Developments har bland annat förhandlat fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna, att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. Man har även arbetat med affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt stöttat Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet ingått.

– I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler men även ny lekplats, park- och promenadstråk, säger Michael Larsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]