[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 4 februari, 2019

Arbetsmiljöer anpassade för ett längre arbetsliv

Sedan det nuvarande svenska pensionssystemet infördes har arbetslivet förändrats och vi lever längre. Vi kommer därför arbeta längre och då behöver arbetslivet bli mer hållbart.

En stor del av vår vakna tid spenderar vi på jobbet, vilket gör att vår arbetsmiljö har en stor påverkan på hälsan. Hur arbetsmiljön får oss att må både fysiskt och psykiskt har stor betydelse för att vi ska orka jobba allt längre upp i åldrarna.

[ Annons ]

Vi vet att mindre stress är en av nycklarna till ett mer hållbart arbetsliv. Det är enkelt i teorin, desto svårare i vardagen. Tydliga ansvarsförhållanden kan vara ett sätt att skapa tillit och att minska stress på arbetsplatsen. Chefer som lyckas etablera tydliga ansvarsförhållanden skapar förutsättningar för prestigelöst samarbete mellan medarbetare.

Dagens arbetsliv präglas av stort eget ansvar där medarbetaren ofta behöver vara proaktiv och samarbeta med många. Att hitta verktyg för sin personliga produktivitet kan också ge ett bättre arbetsliv med mindre stress. Ett konkret tips kan vara att sluta ”multi-taska”. När man växlar mellan arbetsuppgifter tar det tid att komma in i den nya uppgiften och man tappar fart och fokus.

Med yngre generationer kommer dessutom kraven på en bra arbetsmiljö öka. Studier visar att arbetsmiljön faktiskt är viktigare än lönen för den yngre generationen. En bra arbetsmiljö kan vara avgörande för en arbetsgivares förmåga att rekrytera. De så kallade mjuka frågorna om arbetsmiljö är i själva verket stenhårda, eftersom de påverkar resultatet på sista raden.

En undersökning som Fastigo genomförde förra året visade att drygt nio av tio fastighetsföretag arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor och drygt fyra av tio har en uttalad strategi för arbetet. Det är bra, men vi kan bli ännu bättre. Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Det gynnar också företaget i längden.

Mona Finnström,
vd, fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]