[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 29 mars, 2022

Arbetsgivare kan inte kräva att anställda vaccinerar sig

Uppmuntran går bra. Men krav på att medarbetare ska vara vaccinerade håller inte arbetsrättsligt.

Det är naturligtvis viktigt att anställda inte blir sjuka eller bidrar till smittspridning på jobbet. Men att genomgå medicinska behandlingar är av mycket personlig art och är ett beslut som varje individ får fatta själv. Arbetsgivaren kan inte tvinga anställda att vaccinera sig. Det måste i så fall finnas stöd i lag, föreskrift, kollektivavtal eller om det på annat sätt inte strider mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan däremot erbjuda sig att betala kostnaderna för och rekommendera att anställda vaccinerar sig mot covid-19.

Inom andra branscher, till exempel inom sjukvården/äldreomsorgen, kan frågan komma att prövas av domstol. Frågan finns inte reglerad i lagstiftning, däremot har Arbetsdomstolen prövat frågan om olika testers giltighet och vad en arbetstagare behöver underkasta sig i form av kroppsliga ingrepp. Det har i dessa fall framför allt handlat om alkohol- och drogtester. Domstolen gör i dessa fall en intresse-avvägning mellan arbetstagarens intresse av personlig integritet och arbetsgivarens kontrollintresse.

[ Annons ]

Om arbetsuppgifterna ställer höga krav på säkerheten har testerna ofta godkänts. Även i andra fall där arbetsgivaren haft ett befogat intresse av att testa den anställde har domstolen funnit att arbetstagaren varit skyldig att underkasta sig testet. I de fall som domstolen funnit att arbetstagaren borde ha underkastat sig det medicinska testet och denne vägrat har det ofta resulterat i saklig grund för uppsägning.

Angående covid-19 har domstolen ännu inte prövat frågan men kan komma att göra samma typ av intresseavvägning angående krav på vaccination för specifika yrkesgrupper. Detta kan komma att medföra att en anställd inom till exempel sjukvården eller äldreomsorgen kan riskera sin anställning om han eller hon vägrar att vaccinera sig och omplacering inte är möjlig.

Johan Svalling, Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]