Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 20 oktober, 2016

Är det säkert att det är tåg vi ska ha?

Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen är stor, men satsa på att bygga vägar istället för järnvägar. Det skriver Lennart Sten, vd på Svenska Handelsfastigheter, i en krönika.

Det vanligaste misstaget vi begår idag är att vi underskattar hastigheten i förändringen, här menar jag såväl inom teknik som socialt och samhällsmässigt. Vi talar inte om mindre misstag som att internet skulle vara en fluga eller andra liknande uttalande, utan mer djupgående.

[ Annons ]

För närvarande pågår, på regeringens uppdrag, den så kallade Sverigeförhandlingen och kärnan är ett gigantiskt projekt där Stockholm, Göteborg och Malmö ska bindas ihop med höghastighetståg. Från början kostnadsberäknat till 330 miljarder, efter uppmaningar att göra besparingar nu nere på 230 miljarder. När projektet ska vara färdigställt är idag oklart.

Med den snabba utveckling som pågår i hela världen och inte minst i Sverige finns stora behov av investeringar i transportinfrastruktur, inbegripet järnvägsnätet. Som det svenska järnvägsnätet är idag finns ingen kapacitet att öka trafiken eftersom hela systemet är fullt ianspråktagen. Detta till en sådan grad att det är svårt att ens hitta tid till erforderligt underhåll. Därutöver finns en teknisk skuld i form av tidigare eftersatt underhåll som reducerar kapaciteten. Slutsatsen blir att vi behöver mer räls för att öka kapaciteten i systemet.

Visst, rälsbunden trafik har fördelar: miljö (tåg drivs med elektricitet), hög hastighet och bra säkerhet med en aktiv övervakning av trafiken i syfte att undvika olyckor.

Men smakar det så kostar det. Prislappen för att anlägga banvallar, räls och infrastruktur för övervakningen är 10 till 15 gånger dyrare än att bygga motorväg.

Tyvärr är debatten allt för präglad av dagens fordonstrafik

Tyvärr är debatten allt för präglad av dagens fordonstrafik. Det sker en mycket snabb teknisk utveckling och det framstår som troligt att vi om tio år inte längre tillverkar fordon som drivs på fossila bränslen.

Listat

Lågkonjunktur 1?

Ericsson säger upp tusentals anställda. Stora varsel är alltid en indikator på det som komma skall.

Lågkonjunktur 2?

Om Donald Trump vinner det amerikanska presidentvalet blir det skakigt.

Lågkonjunktur 3?

Opec kommer överens om produktionskvoter.

Vi kommer även att se förarlösa fordon med avancerad informationsteknologi som radikalt ökar säkerheten på vägarna. Det är inte osannolikt att man utan olyckor kan färdas i 300 km i timmen.

I det perspektivet kan man fråga sig vilka argument som återstår för att bygga superdyra järnvägslösningar. Bygg istället väg, eftersom många små fordon skapar större flexibilitet i transport-systemen. Vägen kostar dessutom bara en tiondel av järnvägen.

En liten reflektion. Om ett infrastrukturprojekt först beräknas till 330 miljarder framstår det inte som otroligt att det slutliga priset blir 500 miljarder.

Kom ihåg var ni läste det först.

Lennart Sten

vd Svenska Handelsfastigheter

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]