Publicerat 20 maj, 2022

Aquaticus Real Estates långsiktiga substansvärde 122 kronor per aktie per sista mars

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate rapporterar vinst under första kvartalet och ett långsiktigt substansvärde på 122 kronor per aktie per den 31 mars.

"Aquaticus verksamhet har under det första kvartalet 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark", skriver bolaget.

Hyresintäkterna uppgick till 10,8 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 9,5 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,8 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4,3 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,38 kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,6 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 35,9 miljoner kronor.

"Trots den ändrade omvärldssituationen är fastighetsmarknaden fortsatt stark och en hög efterfrågan på hållbara kontorsfastigheter i bra lägen står kvar. Vi har inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet till följd av dessa", skriver bolaget.

Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, varför inga jämförelsesiffror finns att presentera.

Aquaticus Real Estate, MkrQ1-2022
Hyresintäkter10,8
Driftöverskott9,5
Förvaltningsresultat5,8
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat0
Resultat före skatt5,8
Nettoresultat4,3
Resultat per aktie, kronor1,38
Likvida medel35,9

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]