Foto: Shutterstock
Publicerat 26 september, 2018

Antalet vräkta barn ökar

Antalet vräkningar med barn ökade under första halvåret i år. Det är framför allt fler familjer med utländsk bakgrund som berörs och några kommuner som Södertälje och Malmö, sticker ut i statistiken.

Nya siffror från Kronofogden för årets första sex månader visar att 231 barn vräktes i samband med att någon av föräldrarna blev av med sitt hem. Det är en ökning med 43 barn jämfört med första halvåret i fjol.

– Vi vet inte säkert vad ökningen beror på. Men det är angeläget att kommuner och hyresvärdar fortsätter sitt gemensamma arbete för att förebygga vräkningar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

De senaste två åren har antalet barn som berörs av vräkning minskat kraftigt. Men nu bryts nedgången. Fram till den sista juni i år vräktes 124 barnfamiljer – en ökning med 26 familjer jämfört med första halvåret 2017. Det totala antalet barn berörda av vräkning har ökat från 188 till 231 barn.

– Siffrorna ligger fortfarande på mycket lägre nivåer än i början av 2010-talet. Det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån så få ärenden. Men det är ett tydligt trendbrott. Vi har också indikationer på att det är fler familjer med utländsk bakgrund som berörs nu än tidigare, säger Johan Krantz.

En av kommunerna där vräkningar med barn ökat är Södertälje där det första halvåret var 11 ärenden med 24 barn som berördes. Hos Telge Bostäder, med totalt 9 500 bostäder, hade man totalt 17 avhysningar under perioden och bland dessa fanns ärenden där 8 barn berördes. Det finns inga uppgifter om dessa barn står utan boende efter en vräkning, i vissa fall är det en av föräldrarna som vräks och barnet bor då heltid hos den andra föräldern.

– I alla våra vräkningar rör det sig om obetald hyra eller att det skett olovlig uthyrning. Vi har i år arbetat extra hårt med att komma åt svartuthyrning av lägenheter och då kan även förstahandshyresgäster bli av med sina kontrakt. Det kan vara ett av skälen till varför vi har något fler ärenden jämfört med året innan, säger Hanna Sarlén, presskontakt på Telge Bostäder.

Telge Bostäder och de allra flesta fastighetsägare har alltid kontakt med socialtjänsten på kommunen när vräkningar med barn görs.

– Socialtjänsten gör minst två försök med att nå familjer, säger Hanna Sarlén.

Anna Flink, chef för försörjningsstöd i Södertälje kommun säger till SVT Nyheter Södertälje att man alltid gör uppsök när de får information från Kronofogden att en familj inte har betalat sin hyra och riskerar att bli vräkta.

– Vi försöker alltid få kontakt med familjen så att vi har möjlighet att erbjuda stöd, så att de inte ska riskera att bli vräkta. Sedan är det svårt för Socialtjänsten att be hyresbolaget om något för det är ett beslut som ligger hos den som äger lägenheten.

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]