[ Annons ]

Nya siffror visar att utländska hotellgäster ökar i Sverige. Flest besökare kommer från Norge och Tyskland. Men den starka svenska kronan påverkar reseströmmarna negativt.
Publicerat 5 februari, 2014

Antalet utländska hotellgäster i Sverige ökar stadigt

Nya siffror visar att utländska hotellgäster ökar i Sverige. Flest besökare kommer från Norge och Tyskland. Men den starka svenska kronan påverkar reseströmmarna negativt.

Antalet utländska gästernätter på svenska hotell har ökat kraftigt under perioden 2000–2012. Totalt har antalet utländska gästnätter ökat med 2 miljoner, vilket är en ökning med 42 procent. 16 länder stod för 70 procent av det totala antalet utländska gästnätter under 2012. Det visar en ny rapport från Visita.

[ Annons ]

Den största tillväxten i gästnätter stod de norska besökarna för. Antalet norska gästnätter har ökat med drygt 500 000 under denna period. Tyska hotellgäster är näst vanligast. Även om Sveriges betydelse som turistmål ökat kraftigt, är vi i ett europeiskt perspektiv fortfarande en liten turistnation skriver Visita i sin rapport.
– Sverige blir allt starkare som besöksmål och vi har potential att bli ännu starkare, säger Eva Östling, vd på Visita.

Det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan den svenska kronans växelkurs och antalet utländska gästnätter menar Visita. När kronan stärks i förhållande till ett annat lands valuta påverkar det gästströmmarna negativt och vice versa. Till exempel märks en svagare tillväxt för brittiska och amerikanska gästnätter, samtidigt som besökarna från Schweiz ökat kraftigt. Detta sammanfaller väl med utvecklingen på respektive lands växelkurser. Pundet och dollarn har försvagats i förhållande till den svenska kronan, samtidigt som den schweiziska francen stärkts.
– Den starka kronan och vår generellt höga prisnivå har en återhållande effekt på de utländska besöken. För att vi inte ska tappa marknadsandelar är det viktigt att Sverige inte uppfattas som ett för dyrt land att turista i. Kostnadsökningar för besöksnäringen leder till prisökningar vilket ger färre utländska besökare på längre sikt, säger Eva Östling.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]