Publicerat 21 augusti, 2020

Antalet påbörjade lägenheter i Sverige steg 6 procent under första halvåret

Ungefär 27 300 lägenheter började byggas i Sverige under första halvåret 2020, visar preliminär statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 900 i småhus, vilket är 9 procent färre än under samma period 2019. I flerbostadshus påbörjades ungefär 22 400 lägenheter, vilket är 10 procent fler än första halvåret 2019. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 65 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 250 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 388 lägenheter under första halvåret 2019.


Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]