[ Annons ]

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen.
Publicerat 16 augusti, 2021

Antalet dödsfall i byggbranschen ökar

Dödsfall ökade i byggbranschen under 2020, samtidigt som arbetsolyckorna fortsätter att sjunka. Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd över arbetsskador i byggbranschen.

Nio dödsfall inträffade på svenska byggarbetsplatser under 2020. Det är sex fler än under 2019 och över genomsnittet under de senaste tio åren. 

Antalet olyckor med frånvaro som följd under 2020 uppgick till 2 168, vilket innebär 10,7 olyckor per 1 000 sysselsatta, att jämföra med 10,9 föregående år. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

[ Annons ]

Arbetssjukdomarna hade under 2000-talet en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Under 2020 minskade dock antalet arbetssjukdomar med 15 procent, vilket gjorde att frekvensen sjönk till 1,4 fall per 1000 sysselsatta.

–Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Inte minst är det glädjande att vi nu ser en betydande nedgång av arbetssjukdomarna. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst måste vi se till att få ner antalet olyckor med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

För att minska antalet olyckor i byggbranschen blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Arbetsskador inträffade under år 2020, som är anmälda och registrerade till och med sista maj 2021, ingår i redovisningen. Sammanställningen visar inte vilka av dessa anmälda arbetsskador som blir godkända.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]