[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 10 november, 2020

Ansvar även för hemarbete

Coronapandemin fortsätter att påverka människors arbetsmiljö. En hälsosam arbetssituation kräver ett gott samarbete och regelbundna dialoger mellan chefer och anställda, skriver Fastigos Victoria Lindström.

Frågorna är många och arbetsgivarnas arbete med att stävja de anställdas oro genom information och vidtagande av säkerhetsåtgärder gör sig extra påmint i dessa tider. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortsatt arbete hemifrån för de som kan, året ut.

Oavsett om valet av hemarbete är frivilligt eller en följd av rådande pandemi så ansvarar arbetsgivaren för medarbetarnas arbetsmiljö. Det betyder att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, även när denna jobbar hemifrån. Som anställd ska man veta vilka risker som kan finnas samt hur man ska kunna undvika dessa.

[ Annons ]

Omfattningen av arbetsmiljöansvaret vid hemarbete varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, där flera olika faktorer spelar in och som sedan får vägas samman i en helhetsbedömning. Ansvaret ökar succesivt ju längre arbetet pågår och desto mer omfattande det blir. En särskild ordning för hur detta arbete ska skötas bör då också upprättas.

En hälsosam arbetssituation kräver ett gott samarbete och regelbundna dialoger mellan chefer och anställda, både i grupp och enskilt. Prat om utrustning, teknik och ergonomi bör ske och påminn varandra om vikten av mikropauser, för att sträcka och röra på kroppen samt uppmuntra till friskvård. Kontakt mellan kollegor måste också kunna skötas på andra sätt. För att bibehålla teamkänslan kan det vara bra att fortsätta följa rutinerna för morgon-möten, avstämningar och mer spontana fikastunder.

Det är bra att vara transparent och tydlig med vad som händer i organisationen så att alla hänger med och inte känner sig isolerade. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara ännu viktigare än den fysiska i den situation vi befinner oss i. Arbetstagarna behöver veta vem de ska kontakta vid behov samt vara införstådda med att deras deltagande i arbetsmiljöarbetet är extra viktigt vid just hemarbete.

Victoria Lindström
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]