Publicerat 20 september, 2021

Anställda i Randviken Fastigheter har köpt teckningsoptioner – löper ut 2024-2025

Fastighetsbolaget Randvikens vd och anställda har köpt 821 000 teckningsoptioner i bolaget. Vad priset för optionerna var framgår inte men de löper ut sent 2024 eller tidigt 2025 och har en inlösenkurs om 70,28 kronor, enligt ett pressmeddelande.

Det kan jämföras med dagens kurs 52,4 kronor.

Vid förra årsstämman skrevs följande om priserna på optionerna:

"Priset per teckningsoption vid teckning ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan".

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]