[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 22 januari, 2021

Anställd på pappret

Behöver ett anställningsavtal ingås skriftligen för att gälla? Susanne Svensson, förhandlare och rådgivare på Fastigo, förklarar.

Svaret är att ett anställningsavtal kan ingås på flera olika sätt. Avtalet kan vara muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande, det vill säga att en arbetsgivare uppträder så att en arbetstagare med fog uppfattar sig som anställd. Däremot ska arbetsgivaren skriftligt informera om de villkor som gäller för tjänsten, till exempel i ett anställningsavtal, senast en månad efter att arbetstagaren tillträtt.

För att det inte ska uppstå missförstånd rekommenderas att båda parter undertecknar ett anställningsavtal innan tillträdet. Om det uppstår tvist om vad man kommit överens om så är det arbetsgivaren som har bevisbördan. Om det är otydligt eller om parterna har olika versioner av vad man kommit överens om kan det vara till arbetsgivarens nackdel. Huvudregeln är alltid tillsvidareanställning, men parterna kan avtala om anställningen ska vara på prov eller tidsbegränsad.

[ Annons ]

Det är viktigt att skilja på förhandlade villkor för anställning och att ingå och acceptera ett avtal. Innan parterna har kommit så långt som ett färdigt avtal så sker det en förhandling och förhandlingar är inte någon part bunden av. Parterna kan till exempel förhandla om vilken lön som kan vara aktuell innan anställningsavtalet ingås. Det arbetsgivaren sedan skriver i anställningsavtalet blir de avtalade villkoren, men arbetsgivaren kan inte ändra villkoren utan att parterna är överens eller utan att förhandla med facket. Arbetstagaren ska acceptera alla villkor för anställningen. Avtalet får inte heller innehålla villkor som går emot kollektivavtalet, om ett sådant finns.

Vad måste vara med?
• Tillträdesdag, arbetsplats samt arbetstid per dag och vecka
• Kort om arbetsuppgifter eller yrkesbenämning
• Anställningsform, uppsägningstid vid tillsvidareanställning, angett slutdatum om anställningen är tidsbegränsad eller prövoperiod om provanställning
• Begynnelselön, hur ofta den betalas ut, semesterrätt samt andra löneförmåner
• Om och vilket kollektivavtal som tillämpas
Det finns även särskilda regler för utlandsstationerade arbetstagare

Susanne Svensson
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]