[ Annons ]

Akademiska hus kommer att bidra med 40 miljoner till finansieringen av tunnelbanans nya gula linje till Hagastaden och Arenastaden. Därmed är Solnas investering på 600 miljoner kronor finansierad med två tredjedelar.
Publicerat 20 november, 2014

Ännu ett bolag bidrar till nya t-banan till Arenastaden

Akademiska hus kommer att bidra med 40 miljoner till finansieringen av tunnelbanans nya gula linje till Hagastaden och Arenastaden. Därmed är Solnas investering på 600 miljoner kronor finansierad med två tredjedelar.

Stockholms läns landsting bidrar med 250 miljoner, Fabege med 100 miljoner, Diligentia  bidrar med 10 miljoner. Nu kommer Akademiska hus in som den fjärde externa finansiären av den kommande gula linjen och bidrar med 40 miljoner.

[ Annons ]

– Goda kommunikationer är helt avgörande för en framgångsrik stadsutveckling. Tunnelbanan är därför mycket viktig för utvecklingen av Hagastaden som ett av de ledande life-scienceområdena i världen, och för universitetshuvudstaden Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus.

Akademiska hus bidrag innebär att Solnas investering på 600 miljoner kronor är finansierad med två tredjedelar.
– Den nya tredje tunnelbanelinjen till Solna kommer knyta ihop innerstaden med två av Sveriges mest attraktiva tillväxtområden, Arenastaden och Hagastaden. Det är glädjande att vi nu kan presentera den fjärde fastighetsägaren som genom investeringen bidrar till denna samhällsinvestering. Det är naturligt att fastighetsägare som drar vinning av tunnelbanan ska betala, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Stockholms läns landsting och fyra Stockholmskommuner förbereder nu för tunnelbaneutbyggnaden. Den totala investeringskostnaden uppgår till 27,5 miljarder kronor.

Modellen för medfinansiering från fastighetsägare användes också vid utbyggnaden av tvärbanan till Solna.

Läs tidigare artiklar om tunnelbaneutbyggnaden.

Fabege bidrar med 100 miljoner till tunnelbanan

”Även fastighetsägarna bör betala för utbyggd tunnelbana”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]