[ Annons ]

Ytan som är aktuell för kommunens markanvisningstävling ligger mittemot byggnaden Ting1. Foto: Örnsköldsviks Kommun
Publicerat 22 september, 2016

Annorlunda stadsplanering i Ö-vik

Örnsköldsvik tar nästa steg till av förnyelse av stadskärnan. De bjuder in exploatörer och arkitekter till en tävling kring hur en centralt belägen tomt ska användas på bästa sätt för stadens invånare.

Det är första gången kommunen bjuder in utomstående för att få kreativa och nytänkande idéer om hur en centralt belägen tomt kan användas på bästa sätt för att skapa mervärde.

[ Annons ]

– Med absolut toppläge, mitt i stadskärnan, har vi ett stycke mark som vi vill använda på bästa sätt för att skapa något som ytterligare bidrar till stadens utveckling och attraktionskraft. Ett flertal exploatörer har redan visat intresse för tomten men genom att utlysa en tävling hoppas vi få ännu fler spännande idéer ur ett förutsättningslöst utifrånperspektiv. Vi vill verkligen hitta det bästa, säger Carina Nordström, kommunens mark- och planeringschef.

Ytan det gäller, är belägen i området Bryssel och utgör för tillfället parkeringar och ligger mitt emot stadens uppmärksammade byggnad Ting1. För detaljplanen som tagits fram är förslaget att byggnaden bör ha både verksamheter och bostäder. Då tävlingen och detaljplanearbetet kommer att pågå samtidigt kommer det vinnande förslaget kunna påverka utformningen av detaljplanen.

Markanvisningstävlingen som den kommit att kallas presenterades under Business Arena i Stockholm och utlyses officiellt inom kort. Det vinnande förslaget kommer ligga till grund för markanvisningsavtalet och bidragen bör vara utformade som ett samarbete mellan exploatörer och arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]