Publicerat 25 februari, 2021

Annehem släpper första rapporten efter börsnoteringen

Fastighetsbolaget Annehem rapporterar ökade hyresintäkter och driftnetto i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förvaltningsresultatet tyngdes av engångskostnader. Det är bolagets första rapport efter börsnoteringen i december i fjol.

Hyresintäkterna steg till 43,2 miljoner kronor (29,3), en ökning med 47,4 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 36,4 miljoner kronor (17,8), en ökning med 104,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till -4,3 miljoner kronor (8,0), en minskning med procent mot föregående år. Här ingår jämförelsestörande poster om -21,3 miljoner krnor, vilket ger ett justerat förvaltningsresultat på 17,0 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 65,2 miljoner kronor (114,3). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 69,5 miljoner kronor (106,4).

Resultatet efter skatt blev 44,2 miljoner kronor (88,2), en minskning med 49,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,75 kronor (1,50), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

- Annehem har under 2020 skapat en plattform med högkvalitativa, moderna och flexibla fastigheter belägna i växande storstadsområden i Sverige, Norge och Finland. Denna plattform är en start på Annehems framtida tillväxtresa, säger Jörgen Lundgren, vd i Annehem Fastigheter i bokslutet.

Annehem, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter43,229,347,4%
Driftöverskott36,417,8104,5%
Förvaltningsresultat-4,38,0
Resultat före skatt65,2114,3-43,0%
Nettoresultat44,288,2-49,9%
Resultat per aktie, kronor0,751,50-50,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]