Publicerat 28 april, 2022

Annehem ökar förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Annehem redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 50,5 miljoner kronor (45,1), en ökning med 12,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 41,4 miljoner kronor (37,2), en ökning med 11,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 20,3 miljoner kronor (19,3), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 198,4 miljoner kronor (48,9).

Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 142,6 miljoner kronor (29,6) och värdeförändringar på derivatinstrument med 35,5 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 158,3 miljoner kronor (40,8), en ökning med 288,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,68 kronor (0,69), vilket innebär en ökning med 288,4 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 44,40 kronor per aktie (37,40) per den 31 mars, en ökning med 18,7 procent.

- Per sista mars hade vi en kassa på 290 miljoner kronor och en outnyttjad kreditram på 345 miljoner kronor, totalt 635 miljoner kronor. Vi har skrivit avtal om förvärv avseende en fullt uthyrd logistikfastighet i Södertälje, två bostadsprojekt varav ett i Malmö och ett i Göteborg vilket innebär en totalinvestering på 481,5 miljoner kronor. Nuvarande kreditavtal medför en total förvärvskapacitet om cirka 1,6 miljarder kronor, säger Jörgen Lundgren, vd i Annehem Fastigheter i en kommentar i delårsrapporten.

Annehem, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter50,545,112,0%
Driftöverskott41,437,211,3%
Förvaltningsresultat20,319,35,2%
Resultat före skatt198,448,9305,7%
Nettoresultat158,340,8288,0%
Resultat per aktie, kronor2,680,69288,4%
Substansvärde per aktie, kronor44,4037,4018,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]