Publicerat 2 juli, 2018

Ångerfullt hus uppmärksammar klimatsynder i Visby

Under Almedalsveckan lanserar Informationscentrum för hållbart byggande initiativet Bygg klimatsmart. Målet är att bättre nå ut med kunskaper om hållbart byggande.

Den som befinner sig i Almedalen och stöter på ett hus med viss ångest har just nåtts av kampanjen Bygg klimatsmart.

[ Annons ]

Genom att ett ångerfullt hus vandrar runt på gatorna och besöker olika event, där det bekänna sina klimatsynder, vill Informationscentrum för hållbart byggande uppmärksamma initiativet Bygg klimatsmart.

– Bygg- och fastighetssektorn står för 18 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det är ungefär lika mycket som från alla personbilar. Ändå pratar vi väldigt lite om det. Med initiativet Bygg klimatsmart vill vi öka medvetenheten och visa hur man kan agera för att bygga och renovera mer hållbart, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande.

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) bygger på ett regeringsuppdrag och drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. I sitt pressmeddelande trycker de på tre siffror från Boverkets miljöindikatorer. De visar till exempel att bygg- och fastighetssektorn svarar för:

  • 18 procent av klimatgaserna. I samma storleksordning som utsläppen från alla personbilar i Sverige.
  • 31 procent av energianvändningen. Drygt hälften används till uppvärmning av lokaler och bostäder.
  • 31 procent av avfallet. Inom bostadsbyggande återvinns bara 9 procent av allt avfall.

– Med siktet inställt på att Sverige senast 2045 inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären är det hög tid för bygg- och fastighetssektorn att se om sitt hus och ställa om till ett mera hållbart förhållningssätt, säger Johan Nuder.

Med initiativet Bygg klimatsmart vill ICHB lyfta fram hur svenskar i gemen är klimatmedvetna och intresserade av att göra rätt för sig.

– Men när vi renoverar och bygger, har vi då klimatet i åtanke? Inte tillräckligt mycket, menar Johan Nuder.

Den som vill höra husets bekännelser kan göra det varje dag klockan 16 – då kommer huset att göra sina bekännelser från scenen på Hamnplan.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]