[ Annons ]

Det ska inte längre krävas beaktansvärda skäl för att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Det föreslår regeringen i en proposition som nu lagts fram till riksdagen.
Publicerat 27 februari, 2014

Uthyrning utan särskilda skäl snart möjligt

Det ska inte längre krävas beaktansvärda skäl för att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Det föreslår regeringen i en proposition som nu lagts fram till riksdagen.

Förra året blev det tillåtet att ta ut en högre hyra vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Nu vill ytterligare reformera reglerna på andrahandsmarknaden med syftet att minska bostadsbristen genom ett bättre användande av de bostäder som redan finns. I veckan överlämnades en proposition till riksdagen där regeringen föreslår att det inte längre ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få en andrahandsuthyrning godkänd.

[ Annons ]

I propositionen föreslås det också att det ska bli tillåtet för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av den bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Bostadsminister Stefan Attefall beskriver regeringens pågående politik som den största reformeringen av svensk bostadspolitik på flera decennier, och menar att förändringarna av reglerna för andrahandsuthyrning är nödvändiga eftersom nyproduktionen av bostäder inte är tillräcklig för att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns idag.

– Ett sätt att underlätta den akuta bostadssituationen i många städer är förenklingar i andrahandsuthyrningen av bostadsrätter. Vi kommer inte att kunna bygga bort tjugo års underproduktion av bostäder över en natt, och därför behöver vi utnyttja de bostäder vi redan har på ett bättre sätt, både för att underlätta för unga och för att inte bostadsbristen ska bli en bromskloss för tillväxt. Och för alla de personer som flyttar till någon av våra storstäder för en kortare period kan en möblerad citynära andrahandslägenhet vara precis vad de söker, säger bostadsminister Stefan Attefall.

I propositionen som nu presenterats för riksdagen föreslås att det framöver enbart ska krävas ”skäl” för en bostadsrättsägare att få hyra ut, mot dagens ”beaktansvärda skäl”. Den förändrade lagstiftningen innebär att den enskilde bostadsrättsägaren får större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning av bostaden. Den närmast filosofiska frågan kring vad som räknas som ett skäl är ännu inte helt klart, däremot står det i den föreslagna nya lagtexten att tillståndet för andrahandsuthyrningen ska vara begränsat till en viss tid.

Regeringen föreslår att de nya reglerna för andrahandsuthyrning träder i kraft i juli i år om propositionen godkänns av riksdagen och lagrådet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]