[ Annons ]

Geråshus äldreboende. Foto: Lo Birgersson/Göteborgs Stad
Publicerat 6 februari, 2018

Ändrade rutiner gav stor energibesparing

Potentialen att spara energi med beteendeförändringar är stor. Göteborgs stads satsning ”Vi kan påverka” resulterade i att 260 000 kWh mindre el användes i den kommunala verksamheten.

Fastighetssektorn har under lång tid gjort stora energibesparingar. Men när nu många av de lägst hängande frukterna är plockade, som att byta till mer energieffektiv teknik, krävs det att man riktar fokus mot nya områden.

[ Annons ]

Det har man exempelvis gjort i energisparsatsningen ”Vi kan påverka” där man med fokus på beteenden och rutiner ska minska Götebogs stads energianvändning. 120 kommunala verksamheter ingick. Och den största besparingen kom av att deltagarna började stänga av apparater, alltså inte bara ha dem i stand by-läge, släcka lampor och använde eldrivna saker enbart när de behövdes.

– Lokalförvaltningen har alltså inte installerat några nya tekniska hjälpmedel, utan det är främst beteendeförändring hos personerna som jobbar i verksamheterna som gör skillnaden, säger Henrik Ragneskog, energipedagog och processledare på Lokalförvaltningen.

Ett exempel är köket i Geråshus äldreboende som bara genom att jobba på ett mer energieffektivt sätt, använt sju procent mindre el. Det är så enklar saker som att stänga av ugn och grytor direkt efter användning. Kökets minskade energiförbrukning motsvarar en mindre förskolas elanvändning i ett år.

– Framgångsfaktorn ligger i att skapa delaktighet och god dialog. Med hjälp av Vi kan påverka-satsningen hittar deltagarna tillsammans lösningar på hur de kan undvika att använda energi i onödan. Man kan aldrig enbart informera någon till beteendeförändring, säger Henrik Ragneskog.

En framgångsfaktor var att deltagarna, tack vare regelbunden mätning och statistik, får direkt respons på att deras beteendeförändring gör skillnad. Göteborgs Stad har som mål att varje invånare ska sänka sin elanvändning med 20 procent till 2020, jämfört med 1995.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]