Foto: Shutterstock.
Publicerat 24 augusti, 2018

Andhämtning på bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden verkar vara på väg mot något bättre balans. Detta enligt JLL:s nyligen publicerade index som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Efter ett dramatiskt andra halvår under 2017 på den svenska bostadsmarknaden så var det första halvåret 2018 ganska avvaktande. Detta konstateras i JLL Evidens Residential Market Index som syftar till att ge stöd och vägledning åt aktörer som är aktiva inom nyproduktion av bostäder.

[ Annons ]

Utbudet av bostadsrätter till salu är betydligt högre än under tidigare år. Budgivningarna resulterar inte i lika stora prisökningar som tidigare, vissa objekt säljs under utgångspriset. Omsättningen på bostadsrättsmarknaden är dock stabil.

Det har talats mycket om en tvärnit för nyproduktionen. Men rapporten slår fast att inbromsningen inte varit så kraftig som många befarat. Antalet projektstarter har minskat men produktionen av hyresrätter fortgår dock.

En slutsats är att fundamentala krafter som driver bostadsmarknaderna trots allt fortfarande är starka. Befolkningsökning och urbanisering driver på Ökande sysselsättning och stigande realinkomster och låga bolåneräntor håller uppe trycket medan allt restriktivare bolånevillkor håller tillbaka.

En slutsats lyder: Än så länge får därför det som hänt på bostadsmarknaden karakteriseras som en hälsosam korrektion efter en tidigare överhettning. Så länge som både högkonjunkturen och det låga ränteläget består så bör marknaden utvecklas gynnsamt, om än mer stabilt än överhettat.

Men går man in på detaljnivå blir det tydligt hur läget på marknaden för nyproducerade bostäder fortsätter att skilja sig åt en hel del från kommun till kommun. I tre – Mölndal, Uppsala, Ystad – av de 21 kommuner där JLL följt utvecklingen så är nyproduktionen större än vad som kan motiveras av efterfrågan. Detta medan, enligt JLL:s analys, byggandet sannolikt skulle kunna ökas utan problem i tolv av kommunerna.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]