[ Annons ]

Illustration över en person som står och kollar ut från en balkong.
Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 8 december, 2017

Andelstalen gäller inte för finansiering av balkong

Liten eller stor lägenhet spelar ingen roll. Kostnaden för en balkongrenovering fördelas inte efter andelstal, utan efter faktiskt kostnad per lägenhet.

En bostadsrättsförening upptäcker att det måste göras en omfattande renovering av balkongerna. Frågan tas upp på en stämma och det föreslås även att balkongerna samtidigt ska bli större och glasas in. För att täcka kostnaden föreslås en höjning av avgiften, vilken ska baseras proportionellt utifrån den faktiska kostnaden för åtgärderna.

[ Annons ]

Eftersom det finns olika balkongtyper på fastigheterna innebär det att renoveringen måste göras på olika sätt. Det gör att åtgärder för en del av balkongerna kommer att vara kostsammare än andra.

På stämman röstar mer än 3/4 av medlemmarna ja. Men en av medlemmarna vägrar att godkänna förslaget. Han anser att höjningen av avgiften ska baseras på andelstalen, vilket innebär att det är storleken på lägenheten som ska styra en avgiftshöjning istället för kostnaden för renoveringen av respektive balkongtyp. Föreningen driver ärendet vidare till hyresnämnden som godkänner stämmobeslutet. Ärendet överklagas men avslås av hovrätten.

 

Kommentar: Line Zandén 
förbundsjurist, Fastighetsägarna Sverige

Det är värt att notera att bostadsrättshavaren inte motsätter sig åtgärderna i sig utan endast modellen för finansiering. Han menar att det är oskäligt att basera avgiftshöjningen på faktisk kostnad i stället för på andelstal, vilket innebär en stor avgiftsförändring för bostadsrättshavare med små lägenheter.

Hovrätten konstaterar att tidigare praxis visserligen tar hänsyn till ekonomiska konsekvenser men då som direkt följd av de byggnadstekniska åtgärderna som valts.

Ett exempel är att en lägenhet tappar i värde på grund av avsevärt minskat ljusinsläpp. Men i detta fall handlar det om finansieringsmodell och det är då inget ärende för hovrätten som avslår överklagandet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]